U bevindt zich hier: Startpagina

NIEUWSFLITS

  • Stress Coaching - Relassage

    Coaching Relassage is een nieuw concept van het coaching bureau VISION van Rob Maus met massagetherapeut Laure Maus, gebaseerd op ervaringen die er waren met coachees omtrent coaching en de aanpak van stress

     

    Lees het volledig artikel

Find-us-on-facebook_logo  

 

 

VISION IS...

De naam Vision werd heel bewust gekozen als herkenningspunt voor mijn manier van personal & mental coaching. Het woord vision heeft in de Engelse taal meerdere betekenissen en net die betekenissen geven weer waar personal coaching op slaat.

 

Een eerste betekenis verwijst naar wat we kunnen omschrijven als visie. Je coach probeert je inzicht te geven omtrent je eigen functioneren binnen een ruimere context. Hij zorgt ervoor dat je je eigen opvatting, mening en standpunt bij jezelf kan (h)erkennen. Een eigen oordeel hebben en geven maken dan ook deel uit van het hebben van een visie over jezelf.


 

Reële dromen of wensen kunnen een doel worden in het leven en waard zijn om naar te streven. Steun of sturing bij het verwezenlijken van deze lange-termijn doelen kan soms nodig of nuttig zijn.

 

"Als je je doelen niet kent,
kom je altijd ergens
anders uit"


 

Een tweede uitleg die we vinden bij vision is visioen. Dit visioen verwijst naar een droom(beeld) of wens(beeld). Een coach poogt de cliënt zijn eigen dromen of wensen te laten ontdekken of zien.

 

 

 

 
En vision slaat niet te vergeten ook op een zintuiglijke perceptie waarbij het oog in staat is waar te nemen. M.a.w. het gezichtsvermogen wat ons in staat stelt dingen te zien.
Jouw personal coach zorgt ervoor dat je via gesprek een ruimer gezichtsveld krijgt en de dingen rondom jou in een breder perspectief bekijkt. Hij laat je met jouw ogen anders kijken naar je eigen persoon en je leefomgeving. In bepaalde situaties kan coaching er zelfs toe leiden dat de cliënt zelf er ook letterlijk anders gaat uitzien, doordat aan het imago, de stijl e.d. werd gewerkt.

 

 

Dit brengt ons bij het oog als symbool voor deze personal & mental coaching.

De Franse schrijver Edmond de Goncourt (1822 - 1896) schreef ooit “Leren zien is de kunst die het moeilijkste te leren is en de langdurigste studie vergt” en gaf daarbij, lang voor er sprake was van het begrip coaching, aan waar het omtrent coaching op aan komt.

 

Jezelf zien zoals je bent is niet altijd evident en vraagt tijd. Iedereen slaagt daar ook wel in om zichzelf een plaats te geven en zich te zien in een bepaalde context. Soms moeten ons echter de ogen eens worden geopend om het hele plaatje te zien en niet enkele de verschillende onderdelen ervan.

Dit kan de taak zijn van jouw coach.