U bevindt zich hier: Startpagina >> Coaching en training >> Coaching in bedrijven

VORMEN - WERKWIJZE

 

Bedrijf in goede banen

Heel wat managers, bedrijfsleiders en leidinggevenden hebben de weg naar een personal coach al gevonden. Zij zien dat coaching een positieve invloed kan hebben op hun denken en doen. De belasting en verantwoordelijkheid die deze mensen moeten dragen gaat steeds meer doorwegen in hun zijn. Tijd om te leren krijgen ze nog zelden en steeds meer wordt op veel diverse vlakken een groter professionalisme gevraagd.

Daarnaast zien we ook dat deze personen, net als vele van hun medewerkers, er in hun functie alleen voor staan. Vaak worden naar de nieuwe of gepromoveerde medewerkers goede intenties gemaakt inzake begeleiding en support, maar even vaak laat de gevulde agenda weinig ruimte om die voornemens ook daadwerkelijk uit te voeren. Het resultaat is vaak dat de nieuwe medewerker in de kou blijven staan en alleen zijn of haar weg moeten zoeken, weinig feed-back krijgt of maar weinig ruimte krijgt om eens te 'luchten' of tegen ook maar iemand de frustraties kwijt te geraken.

Medewerkers die 'goed in hun vel zitten' zijn voor een bedrijf van grote waarde. Competente ondernemers hebben daar op vandaag oog voor en beseffen dat, indien zij zelf niet die begeleidende rol kunnen spelen, ze dit beter uit handen geven aan een coach.

Het coachen is zodoende gericht op het functioneren van de coachee als manager, bedrijfsleider, leidinggevende, stafmedewerker of ondernemer waarbij de behoefte aan een onafhankelijke en deskundige sparringpartner door de coach wordt ingelost.

 

Vormen


Het bedrijf in het algemeen

De medewerkers in het bijzonder

• Het bepalen en professionaliseren van de missie • Ondersteuning van de directeur /
manager / ondernemer / stafmedewerker
• Formuleren van bedrijfsdoelstellingen • Support en begeleiding van teams
• Advies bij businessplannen of projectplannen • Coachen van nieuwe of taak-specifieke medewerkers
• Strategie bepaling • Conflictbemiddeling
• Stroomlijnen van de organisatie-inrichting • Omgang met botsende karakters
• Opstellen of bijsturen van communicatiestructuren en kanalen
• Procesmatig oplossen van besluitvormingsvraagstukken


Businesscoaching
helpt de ondernemer bij de invulling van het ondernemerschap en besturing van de onderneming. Businesscoaching leunt aldus zeer dicht aan bij consultancy. Al de aspecten van de business van het bedrijf kunnen hierbij aan de orde komen.

 

Klankbord-coaching
bestaat uit periodieke sessies in een frequentie die door de coachee zelf wordt aangegeven. Hier fungeert de coach echt als klankbord. De coachee kan er alles tegen kwijt waarmee zij/hij in de voorbije periode is blijven zitten. We zien hier overwegend personen in een functie waarin ze er vaak alleen voor staan. De personal coach is hierbij dan diegene die hun hierbij assisteert zodat zij zich op het juiste spoor kunnen handhaven of zelfs tot betere resultaten komen.

 

Teamcoaching
legt de focus op de rol en het gedrag van het individu binnen het team, alsmede op de interactie tussen de individuen onderling en de consequenties hiervan.

  

Werkwijze

 

Bij een bedrijf (profit en non-profit) starten we altijd met een voorafgaandelijk en vrijblijvend oriëntatiegesprek. De klant en de coach kunnen hierbij aftasten of een mogelijke samenwerking haalbaar is. Ook hier moet “het klikken” aangevoeld worden. De vragen, problemen en obstakels worden beluisterd waarop de coach moet inschatten of het gewenste resultaat bereikt kan worden door coaching en de klant geholpen kan worden.

Bij wederzijds akkoord over het te volgen traject wordt dit vastgelegd in een uitgebreide offerte/contract met trajectplanning.

Bij de aanvang van het project zal de coach steeds een intakegesprek houden, of met de opdrachtgever (situatie- en bedrijfsverkenning), of met de kandida(a)t(en) of met het team.

Hierna volgt een analyse van de situatie zoals de coach die ervaart samen met de opdrachtgever waarop de coachingsdoelstelling kan worden bepaald en het traject in tijdsduur en frequentie worden uitgestippeld.

Ervaring leert ons om bij bedrijven te opteren voor aaneensluitende gesprekssessies (2 à 3 uur) omdat hierdoor minder tijd verloren gaat in het bedrijf.

Afhankelijk van de afspraak en de verwachtingen worden tussentijdse rapporten opgesteld en besproken en worden opdrachten gegeven aan de kandidaten.
Het traject wordt beëindigd in een afrondingsgesprek. Dit eerst met de kandida(a)t(en) of het team en daarna met de opdrachtgever. Waarna een eindrapport kan worden opgesteld.

In tegenstelling tot sommige coaches richt ik mij niet naar één bepaalde manier van werken of één specifieke techniek maar maak ik gebruik van een ruim gamma. Hierdoor blijft de aandacht op de essentie van jouw vraag gefocust en gaat niet alle aandacht naar de te volgen werkwijze.